Засоби реалізації функції цивільного права як елемент структури функції цивільного права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Матійко, Микола Володимирович
Матійко, М. В.
Матийко, Николай Владимирович
Matiiko, Mykola V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Матійко М. В. Засоби реалізації функції цивільного права як елемент структури функції цивільного права / М. В. Матійко // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 644-648.

Ключові слова

цивільне право, функції цивільного права, функції права, структура функції цивільного права, засоби реалізації функції цивільного права, civil law, functions of civil law, functions of law, structure of the function of civil law, means of realization of the function of civil law, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Матійко М. В. Засоби реалізації функції цивільного права як елемент структури функції цивільного права / М. В. Матійко // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 644-648.