Загальна теорія права та держави : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти Національного університету «Одеська юридична академія», факультетів: ФПС, СПФ, ФМПВ

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Скуріхін, С. М.
Скуріхін, Сергій Миколайович
Skurikhin, Serhii M.
Крестовська, Н. М.
Крестовська, Наталя Миколаївна
Krestovska, Natalia M.
Матвєєва, Л. Г.
Матвєєва, Лілія Георгіївна
Matvieieva, Liliia H.
Крижановський, А. Ф.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Навчально-методичний посібник містить систематизоване викладення ключових тем навчальної дисципліни «Загальна теорія права та держави». Він призначений для підготовки студентів Національного університету «Одеська юридична академія» (факультети: ФПС, СПФ, ФМПВ) до семінарських занять, заліків та іспитів. У цілому, зазначений посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів.
The textbook contains a systematic presentation of key topics of the discipline "General Theory of Law and State". It is designed for training of students of the National University "Odessa Law Academy" (faculties: FPS, SPF, FMPV) for seminars, tests and exams. In general, this manual is intended for students, graduate students and teachers of law universities.

Бібліографічний опис

Крижановський А. Ф. Загальна теорія права та держави : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти Національного університету «Одеська юридична академія», факультетів: ФПС, СПФ, ФМПВ [Електронне видання] / А. Ф. Крижановський, Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва, С. М. Скуріхін, В. Є. Іванчук. – Одеса : Фенікс, 2022. – 258 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»). - Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/16059

Ключові слова

правова поведінка, походження права, основні вчення про право, право і держава в їхньому співвідношенні, форми (джерела) права, правові відносини, legal behavior, origin of law, basic doctrines of law, law and the state in their relationship, forms (sources) of law, legal relations, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Крижановський А. Ф. Загальна теорія права та держави : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти Національного університету «Одеська юридична академія», факультетів: ФПС, СПФ, ФМПВ [Електронне видання] / А. Ф. Крижановський, Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва, С. М. Скуріхін, В. Є. Іванчук. – Одеса : Фенікс, 2022. – 258 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»). - Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/16059