Значення рішень Європейського суду з прав людини для розвитку кримінального права України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Балобанова, Дар’я Олександрівна
Балобанова, Дарья Александровна
Balobanova, Daria O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Стаття присвячена розгляду питання щодо визнання Рішень Європей­ського суду з прав людини джерелом кримінального права України, врахову­ючи сучасні тенденції розвитку цієї галузі права.
Статья посвящена рассмотрению вопроса о признании Решений Евро­пейского суда по правам человека источником уголовного права Украины, учитывая современные тенденции развития этой отрасли права.
The article is devoted to the question of recognition of the European Court of Human Rights decisions as the source of criminal law in Ukraine, given the current trends in this field of law.

Бібліографічний опис

Балобанова Д. О. Значення рішень Європейського суду з прав людини для розвитку кримінального права України / Д. О. Балобанова // Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : зб. наук. cт. Міжнар. наук.­-практ. конф. (Одеса, 15 вересня 2012 р.) / за ред. С. В. Ківалова ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 374-377.

Ключові слова

динаміка, кримінальне право, джерело права, судовий прецедент, Рішення Європейського суду з прав людини, динамика, уголовное право, источник права, судебный прецедент, решение Европейского суда по правам человека, the dynamic, criminal law, the source of law, a judicial precedent, the European Court of Human Rights decision

Цитування

Балобанова Д. О. Значення рішень Європейського суду з прав людини для розвитку кримінального права України / Д. О. Балобанова // Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : зб. наук. cт. Міжнар. наук.­-практ. конф. (Одеса, 15 вересня 2012 р.) / за ред. С. В. Ківалова ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 374-377.