Балобанова Дар'я Олександрівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 18 з 18
 • Документ
  . Імплементація положень Стамбульської конвенції в частині відповідальності за невиконання обмежувальних заходів
  (ВД "Гельветика", 2019) Балобанова, Дар’я Олександрівна; Балобанова, Д. О.; Балобанова, Дарья Александровна; Balobanova, Daria O.
 • Документ
  The right to a fair trial: conceptual rethinking in an era of quarantine restrictions
  (Editorial Primmate S. A. S., 2021) Пережняк, Борис Аркадійович; Пережняк, Б. А.; Пережняк, Борис Аркадиевич; Perezhniak, Borys A.; Perezhniak, Boris; Балобанова, Дар’я Олександрівна; Балобанова, Д. О.; Балобанова, Дарья Александровна; Balobanova, Daria O.; Тімофєєва, Лілія Юріївна; Тімофєєва, Л. Ю.; Тимофеева, Лилия Юрьевна; Timofieieva, Liliia Yu.; Тавлуй, Олена Вікторівна; Тавлуй, О. В.; Тавлуй, Елена Викторовна; Tavlui, Olena V.; Полюк, Юлія Іванівна; Полюк, Ю. І.; Полюк, Юлия Ивановна; Poliuk, Yuliia I.
  One of the most important places among the universally recognized rights is the right to a fair trial. The essence of this right is that any violated right can be restored through a particular procedure. In the absence of an effective method for the protection of rights and interests, the rights and freedoms recognized and enshrined in law are only declarative provisions. Given the significant role of the right to a fair trial and changes in its provision under quarantine restrictions, it is necessary to analyze the content of this right, highlight principal requirements and problematic aspects of implementation given the current conditions of social relations. The purpose of the work is to analyze the content of the right to a fair trial. The subject of the study is the social relations that arise, change, and terminate during the exercise of the right to a fair trial. The research methodology includes such methods as a statistical-mathematical method, method of social-legal experiment, cybernetic method, comparative-legal method, formal-legal method, logical-legal method, and method of alternatives. The study will analyze the content of the right to a fair trial as international law and national law, its impact and interaction with the national legal system of Ukraine, which includes theoretical, applied, and common law aspects and conceptual rethinking in an era of quarantine restrictions.
 • Документ
  Механізми міжнародного контролю на правореалізаційному рівні динаміки кримінального права
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Балобанова, Дар’я Олександрівна; Balobanova, Daria O.
 • Документ
  Dynamics of the implementation of the protective role in the conduct of crimes: the practice of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
  (Universidad del Zulia, 2020) Балобанова, Дар’я Олександрівна; Балобанова, Д. О.; Балобанова, Дарья Александровна; Balobanova, Daria O.; Balobanova, Dariia; Горбачова, Ірина Михайлівна; Горбачова, І. М.; Горбачева, Ирина Михайловна; Horbachova, Iryna M.; Gorbachova, Iryna; Оцяця, Анастасія Сергіївна; Оцяця, А. С.; Оцяця, Анастасия Сергеевна; Otsiatsia, Anastasiia S.; Otsyatsya, Anastasiia; Дмитрук, Михайло Михайлович; Дмитрук, М. М.; Дмитрук, Михаил Михайлович; Dmytruk, Mykhailo M.; Хильченко, Анастасія Сергіївна; Хильченко, А. С.; Хильченко, Анастасия Сергеевна; Khylchenko, Anastasiia S.
  Criminal law offers the possibility of interfering with human life. To avoid such unjustified interference, society and the state must guarantee that human and civil rights are protected and that the standards established in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms are observed. Therefore, it is important to analyze the dynamics of the implementation of the protective function in the conviction of crimes in the interpretation of the European Court of Human Rights ECHR. In the methodological, he made of dialectics and documentary observation. The work aims to analyze the practice of the European Court of Human Rights, which tracks the dynamics of the protection function in sentencing for crimes. As a result of the study, the dynamics of the protection function in sentencing for criminal offenses were clarified through the practice of the ECHR, the problematic issues of the implementation of the protection function were analyzed in the example of Ukraine and foreign countries, and proposals were made, to use the practice of the ECHR as a “living tool” for the protection of human and civil rights and freedoms.
 • Документ
  Вимір "Sustainable development" для динаміки кримінального права
  (Одеса : Гельветика, 2020) Балобанова, Дар’я Олександрівна; Балобанова, Д. О.; Балобанова, Дарья Александровна; Balobanova, Daria O.
  Оптимальним розвитком кримінального права є його стійкий розвиток. Це стосується технічного складника динаміки кримінального права, що зумовлюється і змістовим, і сучасним ідеологічним її спрямуванням. Під стійким розвитком кримінального права доцільно розуміти послідовний еволюційний комплексний розвиток галузі кримінального права, який базується на наступності та узгодженості, спрямований до досягнення запланованої мети. Отже, стійкий розвиток зазвичай еволюційний, але включає в себе і необхідні інновації та реформи. Так, стійкий розвиток кримінального права в умовах трансформації системи цінностей суспільства та необхідних новел у кримінально-правовому регулюванні, з одного боку, а з іншого - наступністю та узгодженістю, має являти собою періоди прогресивного руху та зумовленого спокою, повний комплекс яких спрямований на досягнення запланованої мети. Говорячи про прогрес у праві, слід розуміти набуття предметом нових сучасних якостей у часі та просторі. Відповідно, прогресивний рух і є розвитком. Отже, стійкий розвиток - прогресивний еволюційний рух, на відміну від регресу - втрати предметом необхідних якостей у просторі і часі. Революційний рух кримінального права загалом недоцільний, адже при ньому втрачатиметься наступність та узгодженість. В умовах динаміки стійкого розвитку кримінального права він може стосуватися окремих норм кримінального права, але лише за умови, якщо впровадження таких відповідає наступності та узгодженості. Наявність певної «кримінальної спадщини», з якою ми ввійшли в третє тисячоліття, вимагає розробки й реалізації ефективної стратегії протидії як злочинності загалом, так і її найнебезпечнішим проявам зокрема. Така стратегія повинна формуватися не тільки на науково обґрунтованому прогнозі розвитку кримінальної ситуації та відповідної політики, а й на розумінні необхідності сучасного бачення реалій впливу на кримінальне право глобальних світових перетворень та традицій очікувань від кримінального права у суспільстві.
 • Документ
  Сучасний стан змін кримінального законодавства
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Балобанова, Дар’я Олександрівна; Балобанова, Д. О.; Балобанова, Дарья Александровна; Balobanova, Daria O.
 • Документ
  Значення рішень Європейського суду з прав людини для розвитку кримінального права України
  (Одеса : Фенікс, 2012) Балобанова, Дар’я Олександрівна; Балобанова, Дарья Александровна; Balobanova, Daria O.
  Стаття присвячена розгляду питання щодо визнання Рішень Європей­ського суду з прав людини джерелом кримінального права України, врахову­ючи сучасні тенденції розвитку цієї галузі права.
 • Документ
  Місце звичаю у застосуванні кримінального закону
  (Одеса : Фенікс, 2013) Балобанова, Д. О.; Balabanova, D.
 • Документ
  Динаміка кримінального законодавства щодо відповідальності за злочини проти правосуддя
  (2016) Балобанова Дар'я Олександрівна; Балобанова Дарья Александровна; Balobanova Darija
  Аналіз динаміки кримінального законодавства щодо відповідальності за злочини проти правосуддя дозволяє визначити основні тенденції розвитку відповідного розділу Особливої частини КК України 2001 р. та виявити певні вади формулювання норм кримінального закону.
 • Документ
  Гуманізація чи посилення репресії - сучасні тенденції динаміки кримінального законодавства України
  (2016) Балобанова Дар'я Олександрівна; Балобанова Дарья Александровна; Balobanova Darija
 • Документ
  Законодавча воля та законодавча техніка у кримінальному праві
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Балобанова, Дар’я Олександрівна; Балобанова, Дарья Александровна; Balobanova, Daria O.
 • Документ
  Тлумачення кримінального закону
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2005) Балобанова, Д. О.; Балобанова, Д. А.; Balobanova, D. O.
 • Документ
  Щодо співвідношення понять "динаміка" та "розвиток"
  (2014) Балобанова, Дар'я Олександрівна; Балобанова, Дарья Александровна; Balobanova, Dar'ja
 • Документ
  Тлумачення у правозастосовчій діяльності
  (2014) Балобанова, Дар'я Олександрівна; Балобанова, Дарья Александровна; Balobanova, Dar'ja
 • Документ
  Теорія криміналізації
  (2007) Балобанова, Дар'я Олександрівна; Балобанова, Дарья Александровна; Balobanova, Daria O.; Туляков Вячеслав Олексійович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08: кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право. – Одеська національна юридична академія. Одеса, 2007. Дисертація є першим в Україні комплексним дослідженням питань обґрунтування кримінально-правових заборон. На основі методології сучасної теорії кримінального права та із застосуванням діалектичного та інших наукових методів досліджено визначення кримінальної та кримінально-правової політики, процесу криміналізації як одного з методів кримінально-правової політики, обґрунтовано систему факторів, які підлягають врахуванню при встановленні кримінально-правової заборони, та принципів, що впливають на процес формулювання кримінально-правової норми, наведено визначення теорії криміналізації та аргументи щодо доцільності її виокремлення нарівні із теорією кваліфікації, пеналізації та призначення покарання. Досліджено процес побудови кримінального законодавства України, виявлені окремі недоліки (відсутність легального визначення дефініцій, наявність значної кількості оціночних категорій, неузгодженість однакових понять, які використовуються в різних нормах та ін.).
 • Документ
  Динаміка кримінального права як об'єкт наукового дослідження: поняття та ознаки
  (2013) Балобанова, Дар'я Олександрівна
  Стаття присвячена розгляду самостійного об'єкту наукового дослідження - динаміки кримінального права. Надається обгрунтовання виокремлення такого поняття, доцільність його вивчення, наводяться ознаки, що характеризують динаміку кримінального права.,