Реформування місцевого самоврядування України в умовах євроінтеграційних процесів

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016-05-20

Автори

Бальцій, Юрій Юрійович
Бальций, Юрий Юрьевич
Baltsiy, Yuriy Yu.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Бальцій Ю. Ю. Реформування місцевого самоврядування України в умовах євроінтеграційних процесів / Ю. Ю. Бальцій // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 270-272.

Ключові слова

євроінтеграційні процеси, місцеве самоврядування, Європейська Хартія місцевого самоврядування, власні виконавчі органи, реформа місцевого самоврядування, евроинтеграционные процессы, местное самоуправление, Европейская Хартия местного самоуправления, собственные исполнительные органы, реформа местного самоуправления, eurointegration processes, local government, European Charter of Local Self-Government, own executive bodies, reform of local self-government

Цитування

Бальцій Ю. Ю. Реформування місцевого самоврядування України в умовах євроінтеграційних процесів / Ю. Ю. Бальцій // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 270-272.