Права людини в період збройних конфліктів : Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції присвяч. 25-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 18 листопада 2022 р.)

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Права людини в період збройних конфліктів : Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції присвяч. 25-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 18 листопада 2022 р.) [Електронний ресурс] / Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; каф. міжнародного та європейського права НУ «ОЮА». – Одеса, 2022. - 665 с. - Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.22665

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, збройні конфлікти, права людини

Цитування

Права людини в період збройних конфліктів : Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції присвяч. 25-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 18 листопада 2022 р.) [Електронний ресурс] / Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; каф. міжнародного та європейського права НУ «ОЮА». – Одеса, 2022. - 665 с. - Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.22665