К вопросу о предупреждении преступлений: моральная ответственность

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Бухтиярова, Екатерина Станиславовна
Бухтіярова, Катерина Станіславівна
Buhtijarova, Ekaterina

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Бухтиярова Е. С. К вопросу о предупреждении преступлений: моральная ответственность / Е. С. Бухтиярова // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), В. О. Туляков (заст. голов ред.), Є. Л. Стрельцов (заст. голов ред.), Д. О. Балобанова ; МОН України, НУ ОЮА, ПРЦ НАПрН України, Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. права». — Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - С. 134-139.

Ключові слова

предупреждение преступлений, моральная ответственность, Беккария Ч., уголовное право, ответственность в уголовном праве, попередження злочинів, моральна відпоавідальність, Беккарія Ч., кримінальне право, відповідальність у кримінальному праві, prevention of crime, moral responsibility, Beccaria Ch., criminal law, liability in criminal law

Цитування

Бухтиярова Е. С. К вопросу о предупреждении преступлений: моральная ответственность / Е. С. Бухтиярова // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), В. О. Туляков (заст. голов ред.), Є. Л. Стрельцов (заст. голов ред.), Д. О. Балобанова ; МОН України, НУ ОЮА, ПРЦ НАПрН України, Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. права». — Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - С. 134-139.