Бабиніна Катерина Станіславівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 5
 • Документ
  Гленвилль Уильямс и его роль в формировании доктрины обычного уголовного права
  (Одеса : Фенікс, 2013) Бухтиярова, Е. С.; Бухтіярова, К. С.; Buhtiyarova, E.
 • Документ
  Наказание и иные некарательные меры воздействия
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Бухтіярова, Катерина Станіславівна; Бухтиярова, Екатерина Станиславовна; Bukhtiyarova, Katerina S.
 • Документ
  Кримінальне право України в православному вимірі (стан, динаміка та перспективи)
  (2016-12-26) Бабиніна, Катерина Станіславівна; Бабынина, Екатерина Станиславовна; Babynina, Kateryna S.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2016. Дисертація є першим в Україні спеціальним комплексним дослідженням факторів впливу православного віровчення на сучасну кримінально-правову політику в українському правовому просторі. Обґрунтовано значення релігійно-правової доктрини в українській кримінальній політиці. Встановлено міру та ступінь, в яких християнська православна релігія здійснювала вплив на кримінально-правову політику у вітчизняному праві на різних етапах історичного розвитку держави і права. З’ясовано вплив християнських ідей людинолюбства та милосердя на становлення інститутів вітчизняного кримінального права. Визначено систему соціокультурних детермінант окремих інститутів українського кримінального права в їхній прив’язці до моральності та теологічних догм православ’я. Аргументовано ефективність та доцільність поширення альтернативних форм реалізації кримінальної відповідальності та заходів некаральної дії, заснованих на ідеях православного віровчення з метою забезпечення позитивної динаміки виправлення та ресоціалізації осіб, які вчинили злочини. Обґрунтовано концепцію причин девіантної поведінки з точки зору біблейського вчення про гріх. Охарактеризовано поняття духовної безпеки суспільства та доведено необхідність посилення її кримінально-правової охорони.
 • Документ
  Аксиологические основы наказания: неотеологический взгляд
  (2014) Бухтіярова, К. С.; Бухтиярова, Е. С.; Buhtijarova, Е.
 • Документ
  К вопросу о предупреждении преступлений: моральная ответственность
  (2014) Бухтиярова, Екатерина Станиславовна; Бухтіярова, Катерина Станіславівна; Buhtijarova, Ekaterina