Темпоральний вимір правової реальності

Завантаження...
Ескіз

Дата

2009

Автори

Оборотов, Ігор Гариславович
Оборотов, Игорь Гариславович
Oborotov, Igor G.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Оборотов І. Г. Темпоральний вимір правової реальності / І. Г. Оборотов // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2009. – Вип. 42. - С.223–228.

Ключові слова

правова реальність, час, правовий час, реальний правовий час, концептуальний правовий час, перцептуальний правовий час, правовая реальность, время, правовое время, реальное правовое время, концептуальное правовое время, перцептуальное правовое время, legal reality, time, legal time, real legal time, a conceptual legal time, perceptual legal time

Цитування

Оборотов І. Г. Темпоральний вимір правової реальності / І. Г. Оборотов // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2009. – Вип. 42. - С.223–228.