Розробка і застосування елктронних підручників

Завантаження...
Ескіз

Дата

2005

Автори

Толокнов, А. А.
Толокнов, А. А.
Toloknov, A. A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

Бібліографічний опис

Толокнов А. А. Розробка і застосування елктронних підручників / А. А. Толокнов // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Л. Р. Біла (відп. секр.) [та ін.] ; ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2005. – Вип. 25. – С.647-649.

Ключові слова

електронні підручники, засоби інформаційних технологій, компакт-диск, локальна мережа, гіпертекст, электронные учебники, средства информационных технологий, компакт-диск, локальная сеть, гипертекст, electronic textbooks, means of information technology, compact disc, local area network, hypertext

Цитування

Толокнов А. А. Розробка і застосування елктронних підручників / А. А. Толокнов // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Л. Р. Біла (відп. секр.) [та ін.] ; ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2005. – Вип. 25. – С.647-649.