Координаційна діяльність прокурора в контексті захисту трудових прав неповнолітніх

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Павлійчук, В. А.
Павлийчук, В. А.
Pavliychuk, V. A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

У статті на основі аналізу нормативно-правових актів та доктринальних джерел пропонуються напрями оптимізації координаційної діяльності органів прокуратури у сфері захисту трудових прав неповнолітніх. Зокрема, автор визначає суб’єктний склад обов’язкових учасників координаційної діяльності у вказаній сфері, тематику координаційних заходів, а також роль прокурора в таких заходах.

Бібліографічний опис

Павлійчук В. А. Координаційна діяльність прокурора в контексті захисту трудових прав неповнолітніх / В. А. Павлійчук // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С.414-419.

Ключові слова

прокурор, координація, неповнолітні, трудові права, учасники координаційної діяльності, прокурор, координация, несовершеннолетние, трудовые права, участники координационной деятельности, attorney, coordination, juveniles, labor rights, participants in coordination activities

Цитування

Павлійчук В. А. Координаційна діяльність прокурора в контексті захисту трудових прав неповнолітніх / В. А. Павлійчук // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С.414-419.