Принцип законності у кримінальному праві: питання визначення змісту

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Демчук, Павло Володимирович
Демчук, П. В.
Demchuk, Pavlo V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА''

Анотація

У статті аналізуються підходи до визначення змісту принципу законності в кримінальному праві та переліку вимог, які ставляться цим принципом до діяльності у сфері права. У першій частині досліджуються положення міжнародних нормативно-правових актів, друга частина присвячена національному праву. Ці положення аналізуються із особливим акцентом на окремих вимогах, які ставляться до процесів правотворення у кримінально-правовій сфері. Також оглядово зазначаються інші вимоги принципу законності в кримінальному праві із вказівкою на їх неабсолютний характер.
Author raised question about different approaches to understanding the scope of principle of legality in criminal law and its rules. First part is about international human rights law provisions, second – national law. This provision analised in context of concretization specific rules of creation criminal norms. Also author points to other rules of the legality principle in criminal law and pays attention on their limits.

Бібліографічний опис

Демчук П. В. Принцип законності у кримінальному праві: питання визначення змісту / П. В. Демчук // Новітні кримінально-правові дослідження – 2020 : Альманах наукових праць / за ред. професора О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. – Миколаїв : Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020. – С. 183-189.

Ключові слова

законність, верховенство права, чіткість, передбачуваність, ретроактивна дія, legality, rule of law, precision, foreseeability, retroactivity, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Демчук П. В. Принцип законності у кримінальному праві: питання визначення змісту / П. В. Демчук // Новітні кримінально-правові дослідження – 2020 : Альманах наукових праць / за ред. професора О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. – Миколаїв : Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020. – С. 183-189.