Dissеmination of information in the framework of the British Council English for universities project

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Garmash, S. V.
Garmash, Sergii
Гармаш, Сергій Володимирович
Гармаш, C. В.
Sadkovska, V. А.
Садковська, Валерія Анатоліївна
Садковська, В. А.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

Представлена стаття є продовження ряду публікацій авторів з метою поширення досвіду в процесі вивчення англійської мови для спеціальних цілей у рамках проекту «Англійська мова для університетів». Цілі статті: презентація нових підходів у процесі навчання, вирішення проблем, які виникають, описання суті та результатів цього процесу. У статті детально аналізуються цілі курсу. Особливий наголос зроблено на тому, що всі ми живемо в епоху глобалізації з її позитивними та негативними особливостями, що ми змінюємося разом зі світом, який змінюється навколо нас.
The given article is the authors ’ continuation of researchpapers dealing with sharing experience in training during theprocess of learning Englishfor specific purposes in theframework of the project ‘English for Universities’. The objectives of this article are presentation new approaches in ESP-training, solving the problems arisen during this process, description essentials and outcomes of this process. A detailed analysis of course objectives is given in the article. It is specially noted that we all live in the epoch of globalization with itspositive and negative features and we all change with our changing world.

Бібліографічний опис

Garmash S. V. Dissеmination of information in the framework of the British Council English for universities project / S. V. Garmash, V. A. Sadkovska // Одеський лінгвістичний вісник. – 2017. – Вип. 10. – Т.2. – С. 125-127.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, англійська мова для спеціальних цілей, Британська Рада, цілі курсу, суть та результати, учбовий процес, трансформаційні зміни, епоха глобалізації, ESP, British Council, course objectives, essentials and outcomes, training process, transformational change, epoch of globalization

Цитування

Garmash S. V. Dissеmination of information in the framework of the British Council English for universities project / S. V. Garmash, V. A. Sadkovska // Одеський лінгвістичний вісник. – 2017. – Вип. 10. – Т.2. – С. 125-127.