Особливості примусових кримінально-правових заходів, які застосовуються до неповнолітніх

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Мусиченко, Ольга Михайлівна
Шурдук, Ірина
Мусиченко, О. М.
Musychenko, Olha M.
Shurduk, Iryna

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА''

Анотація

Метою статті є окреслення системи кримінально-правових заходів, які можуть застосовуватися до неповнолітніх, визначення особливостей як каральних, так і тих, які позбавлені мети карати, кримінально-правових заходів в контексті їх застосування щодо неповнолітніх. Зроблено загальний висновок, що норми, які регламентують види, порядок застосування примусових кримінально-правових заходів щодо неповнолітніх потребують подальшого вдосконалення.
The purpose of the article is outlining the system of criminal and legal measures that can be imposed on juveniles, determining characteristics of both punitive and non-punitive nature, criminal and legal measures within the context of their application to juveniles. The general conclusion that rules to regulate the kinds and the order of coercive measures application as to juveniles need further improvement is provided by the authors.

Бібліографічний опис

Мусиченко О. М. Особливості примусових кримінально-правових заходів, які застосовуються до неповнолітніх / О. М. Мусиченко, І. Шурдук // Новітні кримінально-правові дослідження – 2020 : Альманах наукових праць / за ред. професора О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. – Миколаїв : Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020. – С. 196-203.

Ключові слова

кримінально-правові заходи, неповнолітні, примусові заходи, каральні заходи, покарання, судимість, примусові заходи виховного характеру, примусові заходи медичного характеру, примусове лікування, спеціальна конфіскація, criminal and legal measures, juveniles, coercive measures, punitive measures, punishment, conviction, coercive measures of educational nature, coercive measures of medical nature, compulsory treatment, special confiscation, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Мусиченко О. М. Особливості примусових кримінально-правових заходів, які застосовуються до неповнолітніх / О. М. Мусиченко, І. Шурдук // Новітні кримінально-правові дослідження – 2020 : Альманах наукових праць / за ред. професора О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. – Миколаїв : Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020. – С. 196-203.