Теоретичні положення захисту авторських прав у мережі Інтернет

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Кирилюк, Алла Володимирівна
Кирилюк, А. В.
Кирилюк, Алла Владимировна
Kyryliuk, Alla V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Кирилюк А. В. Теоретичні положення захисту авторських прав у мережі Інтернет / А. В. Кирилюк // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 731-735.

Ключові слова

твір, мережа Інтернет, право володілець, авторські права, користувач, захист, інформаційний ресурс, сайт, відтворення твору, правопорушення, провайдер, автор, опублікування, work, Internet, copyright, copyright, user, protection, information resource, site, reproduction of the work, offense, provider, author, publication, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Private law::Intellectual property law

Цитування

Кирилюк А. В. Теоретичні положення захисту авторських прав у мережі Інтернет / А. В. Кирилюк // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 731-735.