Фінансове право в умовах цифрової трансформації : колективна монографія

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Чернівці : Технодрук

Анотація

Монографія присвячена сучасному етапу світового економічного та соціального розвитку, що характеризується процесами цифровізації, впливаючи на сферу публічних фінансів та вимагаючи модернізації шляхів вдосконалення правового регулювання, адекватного цифровій економіці. У монографії вчені представили своє бачення вирішення найактуальніших проблем правового регулювання фінансових відносин в умовах цифрової трансформації. Висвітлено питання правового регулювання бюджетних та податкових відносин в умовах цифрової трансформації, правових засобів захисту публічних інтересів від агресивного податкового планування в епоху цифрової економіки, правового регулювання місцевих бюджетів в умовах децентралізації, забезпечення єдності судової практики розгляду податкових спорів у призмі реалізації принципу юридичної визначеності, проаналізовано актуальну практику вирішення податкових спорів. Для науковців, практичних працівників, викладачів, студентів та широкого кола читачів.

Бібліографічний опис

Фінансове право в умовах цифрової трансформації : колективна монографія / за заг. ред. Т.А. Латковської. - Чернівці : Технодрук, 2021. - 418 с. DOI 10.32837/11300.15123

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, захист публічних інтересів, фінансово-правове регулювання, місцеви бюджети, децентралізація, податкови спори, принцип юридичної визначеності, митні формальності, митна справа, екологічне оподаткування, бюджетний контроль, принципи бюджетного контролю, захист прав, фінансови послуги, контрольні повноваження центральних банків, судовий збір, спеціалізований фонд Державного бюджету України

Цитування

Фінансове право в умовах цифрової трансформації : колективна монографія / за заг. ред. Т.А. Латковської. - Чернівці : Технодрук, 2021. - 418 с. DOI 10.32837/11300.15123