Формування педагогічної компетентності майбутніх викладачів

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Фрумкіна, Арина Леонівна
Фрумкіна, А. Л.
Фрумкина, Арина Леоновна
Frumkina, Aryna L.
Видишева, Ольга Георгіївна
Видишева, О. Г.
Выдышева, Ольга Георгиевна
Vydysheva, Olha H.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Фрумкіна А. Л. Формування педагогічної компетентності майбутніх викладачів / А. Л. Фрумкіна, О. Г. Видишева // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчяпроголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 1. – С. 636-639.

Ключові слова

педагогічна компетентність, компетентність, знання, вміння, етапи реалізації змістової і процесуальної діяльності, майбутні вчителі початкових класів, педагогическая компетентность, компетентность, знания, умения, этапы реализации содержательной и процессуальной деятельности, будущие учителя начальных классов, pedagogical competency, psychological competency, knowledge, skills, stages of realization of content and procedural activity, future primary school teachers, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education

Цитування

Фрумкіна А. Л. Формування педагогічної компетентності майбутніх викладачів / А. Л. Фрумкіна, О. Г. Видишева // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчяпроголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 1. – С. 636-639.