Фрумкіна Арина Леонівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 8 з 8
 • Документ
  Mediensprache als varietaten-mix
  (ВД "Гельветика", 2019) Frumkina, Aryna; Frumkina, Aryna L.; Фрумкіна, Арина Леонівна; Фрумкіна, А. Л.; Фрумкина, Арина Леоновна
 • Документ
  Postmodern Principles in Integrated Teaching of Foreign Languages and Fine Arts to Primary Learners in the New Ukrainian School
  (LUMEN Publishing House, 2021) Фрумкіна, Арина Леонівна; Фрумкіна, А. Л.; Фрумкина, Арина Леоновна; Frumkina, Aryna L.
  The article deals with the issue of integrated teaching of foreign languages and fine arts to primary learners in the New Ukrainian school that seeks to overcome postcolonial and modernist traditions of education and gradually implements postmodern education principles. In this regard, the article highlights the use of such postmodernist trends as simulation, free interpretation, and establishment of personal associative connections in integrated teaching of foreign languages and fine arts. Such a need is based on the hypothesis that primary learners are extremely sensitive to the above-mentioned trends and can enrich their vocabulary via consecutive study-visualization of foreign language words and their denotations. Research methods include theoretical analysis of relevant sources, pedagogical modelling of stages, special methods of integrated teaching of foreign languages and fine arts, prognostic methods. The article presents the step-by-step process of integrated teaching of foreign language and fine arts. It proves that integrative teaching in primary school thematically and methodically coincides with the three-stage process of acquiring the basics of foreign languages and fine arts. Besides, the article contains practical recommendations on the organization of integrated teaching of foreign languages and fine arts. The international relevance of the article lies in projecting the postmodern education principles on didactic realities of developing countries that need to learn the experience of educational transformation based on Ukraine’s example, as well as in implementing these principles in integrated teaching of foreign languages and fine arts.
 • Документ
  Readiness of future teachers for integrated teaching of educational subjects in foreign language
  (State University of Southwest Bahia (Uesb), 2020) Фрумкіна, Арина Леонівна; Фрумкіна, А. Л.; Фрумкина, Арина Леоновна; Frumkina, Aryna L.; Дяченко, Марія Дмитрівна; Дяченко, М. Д.; Дяченко, Мария Дмитриевна; Diachenko, Mariia D.; Полєжаєв, Юрій Григорович; Полєжаєв, Ю. Г.; Полежаев, Юрий Григорьевич; Poliezhaiev, Yurii H.; Савіна, Наталія Борисівна; Савіна, Н. Б.; Савина, Наталия Борисовна; Savina, Nataliia B.; Хаді, Фаршид; Hadi, Farshid
  The article deals with the problem of training future teachers for integrated teaching a major subject and a foreign language to the school students. The paper emphasizes that the future teacher’s acquisition of two specialties: a fine art teacher and a foreign language teacher is possible in the students’ interconnected formation of two types of readiness, the first of which includes: psychological and pedagogical, artistic and visual, subject and methodical competences, and the second one includes psychological and pedagogical, foreign language, linguistic and methodical competences. The essence of integration of each type of competencies is considered in relation to: psychological and pedagogical; subject and content; and methodological knowledge and skills.
 • Документ
  Bundesdeutscher massenmedialer diskurs aus phonostilistischer sicht
  (Одеса, 2017) Frumkina, А. L.; Фрумкіна, А. Л.; Фрумкіна, Арина Леонівна;
  Статтю присвячено проблемі вивчення варіативності звучного мовлення в сучасному федеративно-німецькому теледискурсі в умовах фоностилістичного варіювання на матеріалі підготовленого читання та підготовлене говоріння дикторів та модераторів суспільно-правового телебачення Німеччини (канали ARD, ZDF, DW-tv).
 • Документ
  Phonologische merkmale des glottisschlageinsatzes beim vorlesen im bundesdeutschen fernsehdiskurs
  (Одеса, 2018) Frumkina, Aryna; Фрумкіна, Арина Леонівна; Фрумкіна, А. Л.
  Статтю присвячено проблемі вивчення варіативності глотального приступу та його редукованих варіантів - глоталізації та безшовного переходу у федеративно-німецькому варіанті вимовного стандарту на матеріалі підготовленого читання дикторів та модераторів суспільно-правового телебачення Німеччини (канали ARD, ZDF, DW-tv). Гортанна змичка є унікальною особливістю федеративної-німецької системи вокалізму, що вjдрізняє його вjд австрійських та швейцарських варіантів стандартної німецької вимови. Зі зменшенням артикуляторного напруження, кількість реалізації глотальної змички може зменшитися. У нашому дослjдженні, були вивчені акустичним аналізом наступні типи глотального приступу: (1) глотальний приступ (нім. Glottisschlageinsatz) (2) «скрипуча» фонація (нім. Glottalisation) та (3) відсутність приступу (нім. nahtloser Obergang). Основною особливістю німецької звучної мови є ослаблена ступінь напруженості артикулюючих органів, в результаті якої звуки піддаються сильній модифjкації не тільки в службових словах, але й в знаменних. В системі німецького вокалізму вjдзначається тенденція до делабіалізації огублених голосних і часткової лабіалізації нелабіалізованих в результаті дистантной асиміляції, монофтонгізація дифтонгів та дифтонгізація монофтонгjв, нереалізація нового приступу, якісна редукція ненаголошених голосних. Тіло дослідження склали відеозаписи програм сучасного федеративно-німецького теледискурсу: (1) випуски новин ("Journal Nachrichten", "Hallo Deutschland", "Тagesschau"), (2) інформацjйні та освітні програми ("Brisant", "Plusminus", "Im Focus", "Euromaxx", "Europa aktuell", "Fit und gesund") (3) ток-шоу, інтерв'ю ("Quadriga", "Volle Kanne", "Anne Will") та розважальні шоу ("Wetten dass ...?", "Sportschau live").
 • Документ
  Формування педагогічної компетентності майбутніх викладачів
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Фрумкіна, Арина Леонівна; Фрумкіна, А. Л.; Фрумкина, Арина Леоновна; Frumkina, Aryna L.; Видишева, Ольга Георгіївна; Видишева, О. Г.; Выдышева, Ольга Георгиевна; Vydysheva, Olha H.
 • Документ
  Интегрированное обучение неязыковым предметам на иностранном языке: актуальность и перспективы
  (Одеса : Гельветика, 2020) Фрумкина, Арина Леоновна; Фрумкіна, Арина Леонівна; Фрумкіна, А. Л.; Frumkina, Aryna L.; Выдышева, Ольга Георгиевна; Видишева, Ольга Георгіївна; Видишева, О. Г.; Vydysheva, Olha H.
 • Документ
  Medien und sprachenorm
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Frumkina, Aryna L.; Фрумкіна, Арина Леонівна; Фрумкина, Арина Леоновна