Теоретичні та практичні аспекти удосконалення кримінально-процесуальної відповідальності

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017-04-21

Автори

Мурзановська, Аліна Владиславівна
Мурзановская, Алина Владиславовна
Murzanovska, Alina V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Мурзановська А. В. Теоретичні та практичні аспекти удосконалення кримінально-процесуальної відповідальності / А. В. Мурзановська // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна (21 квітня 2017 р., м. Одеса) / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юрид. л-ра, 2017. – С. 102-106.

Ключові слова

кримінальний процес, Кримінальний процесуальний кодекс, кримінально-процесуальна відповідальність, удосконалення кримінально-процесуальної відповідальності, уголовный процесс, Уголовный процессуальный кодекс, уголовно-процессуальная ответственность, усовершенствование уголовно-процессуальной ответственности, criminal process, Criminal procedural code, criminal-procedural responsibility, improvement of criminal-procedural responsibility

Цитування

Мурзановська А. В. Теоретичні та практичні аспекти удосконалення кримінально-процесуальної відповідальності / А. В. Мурзановська // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., професора Ю. П. Аленіна (21 квітня 2017 р., м. Одеса) / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; відп. за вип. І. В. Гловюк ; уклад. В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юрид. л-ра, 2017. – С. 102-106.