Визначення рівня фізичної підготовленості студентів зі спеціалізації «Загальна фізична підготовка»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Самоленко, Тетяна Володимирівна
Самоленко, Татьяна Владимировна
Samolenko, Tetiana V.
Апайчев, Олександр Валентинович
Апайчев, Александр Валентинович
Apaichev, Oleksandr V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Самоленко Т. В. Визначення рівня фізичної підготовленості студентів зі спеціалізації «Загальна фізична підготовка» / Т. В. Самоленко, О. В. Апайчев // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 754-756.

Ключові слова

фізична підготовленість студентів, студенти вищих навчальних закладів, здоровий спосіб життя, фізична культура, педагогічна дисципліна, система тестування, рівень розвитку рухових якостей, физическая подготовленность студентов, студенты высших учебных заведений, здоровый образ жизни, физическая культура, педагогическая дисциплина, система тестирования, уровень развития двигательных качеств, physical preparedness of students, students of higher educational institutions, healthy lifestyle, physical education, pedagogical discipline, testing system, level of development of motor qualities

Цитування

Самоленко Т. В. Визначення рівня фізичної підготовленості студентів зі спеціалізації «Загальна фізична підготовка» / Т. В. Самоленко, О. В. Апайчев // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 754-756.