Право користування лісами на умовах концесії

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Заверюха, Марина Михайлівна
Заверюха, Марина Михайловна
Zaveriukha, Maryna M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Заверюха М. М. Право користування лісами на умовах концесії / М. М. Заверюха // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 557-559.

Ключові слова

урбанізація, екологічна роль лісів, право лісокористування, ведення лісового господарства, Лісовий кодекс України, землі комунальної власності, тимчасове користування лісами, оренда ділянки лісового фонду, концесія, Закон України «Про концесії», урбанизация, экологическая роль лесов, право лесопользования, ведения лесного хозяйства, Лесной кодекс Украины, земли коммунальной собственности, временное пользование лесами, аренда участка лесного фонда, концессия, Закон Украины «О концессиях», urbanization, ecological role of forests, forest use right, forestry, Forest Code of Ukraine, communal ownership of land, temporary use of forests, lease of forest land, concession, Law of Ukraine "On Concessions"

Цитування

Заверюха М. М. Право користування лісами на умовах концесії / М. М. Заверюха // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 557-559.