Напрями гармонізації національного нормативно-правового за­ безпечення праці державних службовців із законодавством країн пострадянського простору

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Павліченко, В. М.
Павличенко, В. Н.
Pavlichenko, V. M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

У статті визначено поняття «оптимізація законодавчої техніки гармонізації національно­го нормативно-правового забезпечення праці державних службовців із законодавством країн пострадянського простору». Сформульовано напрями оптимізації законодавчої техніки гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців із законодавством країн пострадянського простору та наведено механізм їх реалізації.

Бібліографічний опис

Павліченко В. М. Напрями гармонізації національного нормативно-правового за­ безпечення праці державних службовців із законодавством країн пострадянського простору / В. М. Павліченко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 448-456.

Ключові слова

законодавча техніка, оптимізація законодавчої техніки, гармонізація, нормативно-правове забезпечення праці державних службовців, оптимізація законодавчої техніки гармонізації національного нормативно-правового забезпечення, законодательная техника, оптимизация законодательной техники, гармонизация нормативно-правовое обеспечение работы государственных служащих, оптимизация законодательной техники гармонизации национального нормативно-правового обеспечения, legal advice, optimization of legislative technique, harmonization of regulatory support of civil servants, optimization of legislative technique of harmonization of national regulatory support

Цитування

Павліченко В. М. Напрями гармонізації національного нормативно-правового за­ безпечення праці державних службовців із законодавством країн пострадянського простору / В. М. Павліченко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 448-456.