Медіація у сфері господарської юстиції

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Федорова, Тетяна Сергіївна
Федорова, Татьяна Сергеевна
Fedorova, Tetiana S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Федорова Т. С. Медіація у сфері господарської юстиції / Т. С. Федорова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 95-98.

Ключові слова

господарська юстиція, медіація, захист судом порушених прав, процедура присудової медіації, врегулювання конфлікту, процедури позасудового вирішення спорів, господарські правовідносини, хозяйственная юстиция, медиация, защита судом нарушенных прав, процедура присудебной медиации, урегулирование конфликта, процедуры внесудебного разрешения споров, хозяйственные правоотношения, economic justice, mediation, court protection of violated rights, arbitration procedure, conflict resolution, procedures for out-of-court settlement of disputes, economic relations

Цитування

Федорова Т. С. Медіація у сфері господарської юстиції / Т. С. Федорова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 95-98.