Поняття і склад механізму функціонування фінансової системи України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Нестеренко, А. С.
Nesterenko, A. S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

У статі проводиться дослідження щодо визначення складових (суб'єкт, об'єкт і методи) механізму функціонування фінансової системи України та їхніх взаємозв'язків.

Бібліографічний опис

Нестеренко А. С. Поняття і склад механізму функціонування фінансової системи України / А. С. Нестеренко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 176-184.

Ключові слова

фінансова система, фінанси, апарат управління, система, механізм функціонування фінансової системи, система управління, финансовая система, финансы, аппарат управления, система, механизм функционирования финансовой системы, система управления, financial system, finance, machine control system, mechanism of the financial system, control system

Цитування

Нестеренко А. С. Поняття і склад механізму функціонування фінансової системи України / А. С. Нестеренко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 176-184.