Особливості надання працівнику допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок нещасного випадку на виробництві

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Гаврилова, О. О.
Гаврилова, О. А.
Gavrilova, A. O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

У статті досліджуються особливості надання працівнику (потерпілому) допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок нещасного випадку на виробництві, визначено обставини, за умови настання яких потерпілий позбавляється права на отримання такої допомоги, з’ясовано відмінності між допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок нещасного випадку на виробництві та відповідною допомогою в разі невиробничої травми.

Бібліографічний опис

Гаврилова О. О. Особливості надання працівнику допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок нещасного випадку на виробництві / О. О. Гаврилова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 431-437.

Ключові слова

непрацездатність, тимчасова непрацездатність, допомога, нещасний випадок, професійне захворювання, виробнича травма, соціальне страхування, нетрудоспособность, временная нетрудоспособность, помощь, несчастный случай, профессиональное заболевание, производственная травма, социальное страхование, disability, temporary incapacity, assistance, accident, occupational disease, work injury, social security

Цитування

Гаврилова О. О. Особливості надання працівнику допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок нещасного випадку на виробництві / О. О. Гаврилова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 431-437.