Історія України та української культури : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Cоціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Методичні рекомендації з дисципліни «Історія України та української культури» за освітньо-професійною програмою «Соціологія» підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр на факультеті правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія» у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», за спеціальністю 054 «Соціологія». До методичних рекомендацій увійшли тематичний план навчального курсу «Історія України та української культури», який включає теми, що розглядаються на лекціях і практичних заняттях, а також теми, що передбачені в рамках самостійної роботи для підготовки до заліку. Методичні рекомендації мають допомогти здобувачам належним чином засвоїти матеріал з дисципліни «Історія України та української культури».

Бібліографічний опис

Аніщук Н. В. Історія України та української культури : метод. реком. для підготовки до практич. занять та самос. роботи здобув. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Cоціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія» / Н. В. Аніщук. — Одеса : Юридична література, 2024. — 44 с.- Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.27628

Ключові слова

Київська Русь, Галицько-Волинська держава, Польсько-литовський період, Визвольна війна і Руїна, Культура Київської Русі

Цитування

Аніщук Н. В. Історія України та української культури : метод. реком. для підготовки до практич. занять та самос. роботи здобув. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Cоціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія». Одеса, 2024. 44 с.- URL: https://hdl.handle.net/11300/27628; DOI: 10.32837/11300.27628