Тлумачення кримінального закону

Завантаження...
Ескіз

Дата

2005

Автори

Балобанова, Д. О.
Балобанова, Д. А.
Balobanova, D. O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

Бібліографічний опис

Балобанова Д. О. Тлумачення кримінального закону / Д. О. Балобанова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Л. Р. Біла (відп. секр.) [та ін.] ; ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2005. – Вип. 25. – С. 460-463.

Ключові слова

кримінальний закон, тлумачення правових норм, процесуальна форма, процедура тлумачення закону, уголовный закон, толкование правовых норм, процессуальная форма, процедура толкования закона, criminal law, interpretation of legal norms, procedural form, procedure interpretation of the law

Цитування

Балобанова Д. О. Тлумачення кримінального закону / Д. О. Балобанова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Л. Р. Біла (відп. секр.) [та ін.] ; ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2005. – Вип. 25. – С. 460-463.