Regulation of marriage relations by contract

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Сафончик, Оксана Іванівна
Сафончик, О. І.
Сафончик, Оксана Ивановна
Safonchyk, Oksana I.
Сірко, Ростислав Богданович
Сірко, Р. Б.
Сирко, Ростислав Богданович
Sirko, Rostyslav B.
Андронова, Вікторія Артурівна
Андронова, В. А.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Primmate S. A. S.

Анотація

The urgency of the article is the need to regulate the issue of marriage contracts in Ukraine. The object of study of this article was the family relationship arising from the marriage contracts. During the study, the following research methods were used by the authors: analysis, synthesis, induction, deduction, etc. The article analyzes the Ukrainian legislation and foreign experience in marriage contracts. The authors concluded that marriage contract is primarily intended to strengthen the family institution, allowing more fully to take into account the interests of each spouse, reduce the number of disputes and conflicts between them, and in the case of divorce and division of property – to solve this more civilized way.
Актуальність статті полягає у необхідності регулювання питання укладання шлюбних контрактів в Україні. Об’єктом дослідження даної статті стали сімейні правовідносини, що виникають з приводу укладання шлюбних контрактів. При написанні дослідження були використані наступні методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція тощо. В статті було проаналізовано законодавство України та закордонний досвід з питання укладання шлюбних контрактів. Авторами був зроблений висновок про те, що шлюбний договір в першу чергу призначений для зміцнення сімейного інституту, що дозволяє більш повно враховувати інтереси кожного з подружжя, зменшує кількість спорів і конфліктів між ними, а у разі розлучення і поділу майна – допомагає вирішити це питання більш цивілізовано.

Бібліографічний опис

Safonchyk O. Regulation of marriage relations by contract / O. Safonchyk, R. Sirko, V. Andronova // Amazonia Investiga. – Vol. 8. - Issue 21. – Editorial Primmate S. A. S., 2019. – P. 382-388.

Ключові слова

marital legal relations, marriage contracts, civil contracts, family law, шлюбні правовідносини, шлюбний договір, цивільний договір, сімейне право, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Safonchyk O. Regulation of marriage relations by contract / O. Safonchyk, R. Sirko, V. Andronova // Amazonia Investiga. – Vol. 8. - Issue 21. – Editorial Primmate S. A. S., 2019. – P. 382-388.