Особливості джерел міжнародного права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Козаченко , В. В.
Kozachenko, V. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Особливості джерел міжнародного права, на думку автора статті, пов’язані із природою самого міжнародного права, зокрема такою його властивістю, як узгоджений характер норм міжнародного права. А цей параметр суттєво впливає на те, що переважним джерелом міжнародного права, поряд із правовими звичаями, судовими прецедентами, принципами права, правовою доктриною, виступає міжнародний договір (ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН).Так, якщо у національному праві сфери укладення нормативно- правових дого ворів є звуженими, то у міжнародному праві переважно задіються саме міжнародний договір. Крім того, якщо у національному праві сфера використання правових звичаїв витіснюється нормативними актами, то у міжнародному праві таким його джерелом, як міжнародно-правовий звичай, охоплюються багато інститутів міжнародного права. Отже, джерела міжнародного права мають специфічні ознаки, порівняно з національним, що змушує вчених більш детально їх розробляти.

Бібліографічний опис

Козаченко В. В. Особливості джерел міжнародного права / В. В. Козаченко // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 58-60.

Ключові слова

джерела міжнародного права, источники международного права, sources of international law, узгоджений характер норм міжнародного права, согласованный характер норм международного права, a coherent nature of the rules of international law, міжнародний договір, международный договор, international treaty

Цитування

Козаченко В. В. Особливості джерел міжнародного права / В. В. Козаченко // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 58-60.