Модельні правила приватного права як інструмент гармонізації приватного права Європейського союзу

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Акіменко, Юлія Юріївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Гельветика

Анотація

Статтю присвячено висвітленню проблеми місця міжнародного приватного права в правовій системі як загалом, так і кожної держави зокрема, і залежно від науковоо підходу, який обрано для вирішення цього питання, а також дослідженню співвідношення міжнародного приватного та міжнародного публічного права в контексті компаративізму.

Бібліографічний опис

Акіменко Ю. Ю. Модельні правила приватного права як інструмент гармонізації приватного права Європейського союзу / Ю. Ю. Акіменко // Права людини – пріоритет сучасної держави : збірник матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (10 грудня 2020 року, м. Одеса) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 37-39.

Ключові слова

метод складання модельних законів, модельні правила приватного права, гармонізація приватного права ЄС, економічне співробітництво, економічна інтеграція, уніфікація європейського приватного права

Цитування

Акіменко Ю. Ю. Модельні правила приватного права як інструмент гармонізації приватного права Європейського союзу / Ю. Ю. Акіменко // Права людини – пріоритет сучасної держави : збірник матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (10 грудня 2020 року, м. Одеса) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 37-39.