Доктрина відповідальності за незаплановане вбивство під час вчинення злочину в американський науковій літературі та судовій практиці

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Полянський, Євген Юрійович
Полянский, Евгений Юрьевич
Poljanskij, Evgenij

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

The concept of felony murder rule is researched: judicial cases, doctrinal sources, legislation are analyzed. Positive and negative results of the concept’s application are estimated.

Бібліографічний опис

Полянський Є. Ю. Доктрина відповідальності за незаплановане вбивство під час вчинення злочину в американський науковій літературі та судовій практиці / Є. Ю. Полянський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 11. – С. 464-471.

Ключові слова

кримінальне право США, кримінально-правова доктрина, об'єктивне ставлення у вину, вбивство під час вчинення злочину, відповідальність за позбавлення життя, уголовное право США, уголовно-правовая доктрина, объективное вменение, убийство во время совершения преступления, ответсвенность за лишение жизни, U.S. criminal law, criminal law doctrines, objective imputation, felony murder rule, liability for murder

Цитування

Полянський Є. Ю. Доктрина відповідальності за незаплановане вбивство під час вчинення злочину в американський науковій літературі та судовій практиці / Є. Ю. Полянський // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 11. – С. 464-471.