Сучасний стан міжнародно-правового співробітництва у зміцненні демократії

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Свида, Т. О.
Svida, T.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

The article is devoted research of process of formation in international law a principle of democracy according to which the states should correspond the fixed international law to democratic standards. Studying of modern international legal acts testifies that the international law accurately enough focuses the states on a democratic way of development of their political systems.

Бібліографічний опис

Свида Т. О. Сучасний стан міжнародно-правового співробітництва у зміцненні демократії / Т. О. Свида // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 11. – С. 170-179.

Ключові слова

демократія, демократизація, міжнародне право, міжнародні стандарти, демократия, демократизация, международное право, международные стандарты, democracy, democratization, international law, the international standards

Цитування

Свида Т. О. Сучасний стан міжнародно-правового співробітництва у зміцненні демократії / Т. О. Свида // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 11. – С. 170-179.