Проблеми цивільного права у постпандемічну добу

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс

Анотація

Збірник містить тези доповідей учасників круглого столу, який відбувся 26 травня 2023 року, а саме: тези науково-викладацького складу кафедри цивільного права та кафедри права інтелектуальної власності і патентної юстиції Національного університету «Одеська юридична академія», а також запрошених науковців з інших закладів вищої освіти. Матеріали цієї збірки можуть стати корисними для всієї наукової спільноти.

Бібліографічний опис

Проблеми цивільного права у постпандемічну добу : матеріали круг. столу (м. Одеса, 26 травня 2023 р.) / укл.: І. В. Давидова, О. В. Шамота ; за ред.: Є. О. Харитонова, І. В. Давидової ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса, 2023.– 210 с. - Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.26011

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, цивільне право, пандемія COVID-19, коронавірус, приватний інтерес, публічний інтерес, civil law, COVID-19 pandemic, coronavirus, private interest, public interest

Цитування

Проблеми цивільного права у постпандемічну добу : матеріали круг. столу (м. Одеса, 26 травня 2023 р.) / уклад.: І. В. Давидова, О. В. Шамота ; за ред.: Є. О. Харитонова, І. В. Давидової ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса, 2023.– 210 с. – URL: https://doi.org/10.32837/11300.26011