Особливості притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Ковальчук, Інна Сергіївна
Ковальчук, Инна Сергеевна
Kovalchuk, Inna S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Ковальчук І. С. Особливості притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності / І. С. Ковальчук // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 127-129.

Ключові слова

працівники прокуратури, дисциплінарна відповідальність, Кваліфікаційнο-дисциплінарна кοмісія прοкурοрів, дисциплінарне прοвадження, Закοн України «Прο прοкуратуру», прοкуратура України, работники прокуратуры, дисциплинарная ответственность, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, дисциплинарное производство, Закон Украины «О прοкуратуре», прοкуратура Украины, prosecutors, disciplinary responsibility, Qualification and Disciplinary Commission of Prosecutors, disciplinary proceedings, Law of Ukraine "On Prokurature", Ukrainian prosecutor's office

Цитування

Ковальчук І. С. Особливості притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності / І. С. Ковальчук // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 127-129.