Раціональне харчування як фактор оздоровчої програми

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Нікітченко, Маргарита Борисівна
Никитченко, Маргарита Борисовна
Nykytchenko, Marharyta B.
Гоголєва, Олена Миколаївна
Гоголева, Елена Николаевна
Hoholieva, Olena M.
Головко, Віктор Михайлович
Головко, Виктор Михайлович
Holovko, Viktor M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Нікітченко М. Б. Раціональне харчування як фактор оздоровчої програми / М. Б. Нікітченко, О. М. Гоголєва, В. М. Головко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 748-750.

Ключові слова

раціональне харчування, оздоровча програма, фізіологічне харчування, неправильне харчування, антропометричні показники, фізкультурно-оздоровча робота, рациональное питание, оздоровительная программа, физиологическое питание, неправильное питание, антропометрические показатели, физкультурно-оздоровительная работа, rational nutrition, wellness program, physiological nutrition, unhealthy diet, anthropometric indicators, physical culture and health work

Цитування

Нікітченко М. Б. Раціональне харчування як фактор оздоровчої програми / М. Б. Нікітченко, О. М. Гоголєва, В. М. Головко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 748-750.