Право альтернативної енергетики: програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право» : навчально-методичний посібник

Анотація

Програма та плани семінарських (практичних) занять зі спецкурсу «Право альтернативної енергетики» для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право».

Бібліографічний опис

Право альтернативної енергетики: програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право» : навчально-методичний посібник / к. ю. н., доц. Є. О. Платонова, к. ю. н., доц. К. М. Караханян, д. ю. н., проф. Т. Є. Харитонова та ін. ; Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 92 с. – (Серія «Навчально-методичні посібники кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету “Одеська юридична академія”»). Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27403

Ключові слова

альтернативні джерела енергії в Україні, гідроенергетика в Україні, законодавче регулювання сонячної енергетики в Україні

Цитування

Платонова Є. О., Караханян К. М., Харитонова Т. Є. та ін. Право альтернативної енергетики: програма та плани семінарських (практичних) занять для студентів усіх факультетів та форм навчання за спеціальністю 081 «Право» : навчально-методичний посібник ; Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2023. 92 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27403; DOI: 10.32837/11300.27403