Поняття і можливості судово-почеркознавчої експертизи

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016-05-20

Автори

Кіян, Тетяна Миколаївна
Киян, Татьяна Николаевна
Kiyan, Tetyana M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Кіян Т. М. Поняття і можливості судово-почеркознавчої експертизи / Т. М. Кіян // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 309-311.

Ключові слова

судово-почеркознавча експертиза, криміналістичне дослідження документів, судове почеркознавство, ознаки почерку, об'єкт почеркознавчого дослідження, судебно-почерковедческая экспертиза, криминалистическое исследование документов, судебное почерковедение, признаки почерка, объект почерковедческого исследования, forensic handwriting examination, criminalistic research of documents, legal graphology, signs of handwriting, object handwriting analysis

Цитування

Кіян Т. М. Поняття і можливості судово-почеркознавчої експертизи / Т. М. Кіян // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 309-311.