Рахункова палата як орган парламентського контролю за публічними фінансами

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Олексій, У. О.
Oleksii, U. O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Олексій У. О. Рахункова палата як орган парламентського контролю за публічними фінансами / У. О. Олексій // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 123-125.

Ключові слова

державний фінансовий контроль, Рахункова палата, контроль за виконанням Державного бюджету України, попередження корупції у сфері використання публічних коштів, государственный финансовый контроль, Счетная палата, контроль за выполнением Государственного бюджета Украины, предупреждение коррупции в сфере использования публичных средств, state financial control, Accounting Chamber, control over the execution of the State Budget of Ukraine, prevention of corruption in the use of public funds

Цитування

Олексій У. О. Рахункова палата як орган парламентського контролю за публічними фінансами / У. О. Олексій // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 123-125.