Інтерактивна взаємодія в коментарях соціальних мереж: мовні засоби реалізації конфлікту

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Завальська, Любов Володимирівна
Завальська, Л. В.
Zavalska, Liubov V.
Кісельова, Анастасія Андріївна
Кісельова, А. А.
Kiselova, Anastasiia A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Завальська Л. В. Інтерактивна взаємодія в коментарях соціальних мереж: мовні засоби реалізації конфлікту / Л. В. Завальська, А. А. Кісельова // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 823-825.

Ключові слова

мережевий дискурс, вербальний конфлікт, зоосемізм, етнонім, гендерно маркована лексика, network discourse, verbal conflict, zoosemism, ethnonym, gender-marked vocabulary, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES

Цитування

Завальська Л. В. Інтерактивна взаємодія в коментарях соціальних мереж: мовні засоби реалізації конфлікту / Л. В. Завальська, А. А. Кісельова // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 823-825.