Фінансовий контроль як складова фінансової діяльності держави та місцевих органів влади.

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Ніщимна, С. О
Нищимна, С. А.
Nishchsmna, S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

Стаття присвячена розгляду фінансового контролю як складової фінансової діяль- ності держави та місцевих органів влади. Окреслюються система та основні повноваження органів, що здійснюють фінансовий контроль в Україні. В статье рассматривается финансовый контроль как составляющая финансовой деятельности государства и местных органов власти. Определяются система и основные полномочия органов, которые осуществляют финансовый контроль в Украине. Annotation. The article characterizes financial control as a component of financial activity of the state and local governments, defines system and the main powers of bodies which carry out financial control in Ukraine

Бібліографічний опис

Ніщимна С. О. Фінансовий контроль як складова фінансової діяльності держави та місцевих органів влади./ С.О. Ніщимна // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С.110 - 120

Ключові слова

фінансові ресурси, фінансовий контроль, фінансова діяльність держави та місцевих органів влади, финансовые ресурсы, финансовый контроль, финансовая деятельность государства и местных органов власти, financial resources, financial control, financial activities of the state and local governments

Цитування

Ніщимна С. О. Фінансовий контроль як складова фінансової діяльності держави та місцевих органів влади. / С.О. Ніщимна // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С.110 - 120