Фізіологічна та фізична готовність слідчого до професійної діяльності

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Пасько, О. М.
Пасько, О. Н.
Pasko, O. M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

Статтю присвячено дослідженню фізіологічної та фізичної готовності працівників органів досудового розслідування та характеристиці її різновидів відповідно до структурно-логічної моделі слідчого.

Бібліографічний опис

Пасько О. М. Фізіологічна та фізична готовність слідчого до професійної діяльності / О. М. Пасько // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 510-515.

Ключові слова

готовність, структурно-логічна модель, готовность, физическая, физиологическая готовности, структурно-логическая модель, фізична, фізіологічна готовності, readiness, physical, physiological readiness, structural and logical model

Цитування

Пасько О. М. Фізіологічна та фізична готовність слідчого до професійної діяльності / О. М. Пасько // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 510-515.