До питання кваліфікації причетності до злочину

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Абакіна-Пілявська, Людмила Миколаївна
Абакина-Пилявская, Людмила Николаевна
Abakina-Piliavska, Liudmyla M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Абакіна-Пілявська Л. М. До питання кваліфікації причетності до злочину / Л. М. Абакіна-Пілявська // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер. (м. Одеса, 19 травня 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 271-274.

Ключові слова

причетність до злочину, кваліфікація причетності до злочину, кримінально-правова кваліфікація, склад злочину, кваліфікація спеціальних видів причетності до злочину, причастность к преступлению, квалификация причастности к преступлению, уголовно-правовая квалификация, состав преступления, квалификация специальных видов причастности к преступлению, involvement in crime, qualification involvement in crime, criminal-law qualification, the composition of the crime, Qualification of special types of involvement in crime

Цитування

Абакіна-Пілявська Л. М. До питання кваліфікації причетності до злочину / Л. М. Абакіна-Пілявська // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер. (м. Одеса, 19 травня 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С. 271-274.