Виправдовувати довіру виборців

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Словська, Ірина Євгенівна
Словська, І. Є.
Словская, Ирина Евгеньевна
Словская, И. Е.
Slovska, Iryna E.
Slovska, I. E.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Досліджено проблеми діяльності народних депутатів України як членів представницького органу народу. Об'єктом аналізу стають такі негативні чинники, як відсутність на пленарних засіданнях та засіданнях комітетів, низька якість законодавчої діяльності. Існує зв’язок між активністю виборців під час виборів та якістю їхнього життя, бажанням обрати "нових облич" на державні посади. Підкреслюється, що без постійного якісного виконання депутатом України своїх обов'язків неможливо побудувати політичну стабільність, демократію та національну безпеку.
.Оправдывать доверие избирателей. Исследованы проблемы деятельности народных депутатов Украины как членов представительного органа народа. Анализируются такие негативные факторы, как отсутствие на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов, низкое качество законодательной деятельности. Существует связь между активностью избирателей во время выборов и качеством их жизни, желанием выбрать "новых лиц" на государственные должности. Подчеркивается, что без постоянного качественного выполнения депутатом Украины своих обязанностей невозможно построить политическую стабильность, демократию и национальную безопасность.
Justify the credibility of voters. The problems of activity of MP of Ukraine as members of a public representative body are researched. The analysis of such negative factors as the absence in plenary meetings and committee meetings, low quality of legislative activity are conducted. There is a link between voters’ activity during the elections and the quality of their lives, the desire to elect the “new faces” for state positions. It is emphasized that without constant quality execution by MP of Ukraine their duties, it is impossible to build political stability, democracy and national security.

Бібліографічний опис

Словська І. Є. Виправдовувати довіру виборців / І. Є. Словська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 141-147.

Ключові слова

вибори, виборці, парламент, народні депутати України, апарат держави, выборы, избиратели, парламент, народные депутаты Украины, аппарат государства, elections, voters, parliament, MP of Ukraine, state bodies

Цитування

Словська І. Є. Виправдовувати довіру виборців / І. Є. Словська // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 141-147.