Юридичні клініки в Україні: освіта та правова допомога

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Лоджук, Максим Тарасович
Lodzhuk, Maksym T.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Монографію присвячено загальнотеоретичній характеристиці змісту правового регулювання діяльності юридичних клінік в Україні. На основі здобутків сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених аналізуються та розвиваються теоретичні та методологічні засади юридичної клінічної освіти та нормативно-правові засоби організації та діяльності юридичних клінік в Україні, розкриваються їх місце та роль у вітчизняній системі надання безоплатної правової допомоги. Призначена для науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів України юридичного профілю, а також всім тим, хто цікавиться проблемами організації та діяльності юридичних клінік в Україні.

Бібліографічний опис

Лоджук М. Т. Юридичні клініки в Україні: освіта та правова допомога : монографія / М. Т. Лоджук. - Одеса : Фенікс, 2015. - 328 с.

Ключові слова

професійна підготовка студента-правника, юридична клініка, статус юридичної клініки, юридична клінічна освіта, форми правової допомоги, безоплатна правова допомога, профессиональная подготовка студента-юриста, юридическая клиника, статус юридической клиники, юридическое клиническое образование, формы правовой помощи, бесплатная правовая помощь, professional training of law students, legal clinic, status of legal clinics, clinical legal education, forms of legal aids, free legal aid

Цитування

Лоджук М. Т. Юридичні клініки в Україні: освіта та правова допомога : монографія / М. Т. Лоджук. - Одеса : Фенікс, 2015. - 328 с.