Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (частина перша)

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Рядінська, В. О.
Рядинская, В. А.
Ryadinskaya, V. A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

Аналізуючи проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи), яким запроваджується порядок разового декларування фізичними особами коштів і майна, автор доходить висновку про спробу запровадження в Україні амністії капіталів. Автор розглядає світовий досвід запровадження амністії капіталів, як негативний (в Аргентині, Бельгії, Індії, країнах пострадянського простору), так і позитивний (в Італії, Туреччині), визначає причини й наслідки таких амністій, на підставі чого розробляє пропозиції запровадження амністії капіталів в Україні.

Бібліографічний опис

Рядінська В. О. Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (частина перша) / В. О. Рядінська // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 402-410.

Ключові слова

економічна амністія, разова (нульова) декларація, амністія капіталів, экономическая амнистия, амнистия капиталов, разовая (нулевая) декларация, economic amnesty, amnesty of capital, single (zero) return

Цитування

Рядінська В. О. Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (частина перша) / В. О. Рядінська // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 402-410.