Щодо принципів електронного урядування в органах виконавчої влади

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Марченко, В. В.
Marchenko, V. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

У статті визначено сутність поняття «принципи електронного урядування в органах ви­конавчої влади». Проаналізовано та узагальнено теоретико-правові підходи до визначення принципів електронного урядування в органах виконавчої влади. Сформульовано основні принципи електронного урядування в органах виконавчої влади України.

Бібліографічний опис

Марченко В. В. Щодо принципів електронного урядування в органах виконавчої влади / В. В. Марченко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 396-403.

Ключові слова

електронне урядування, принципи, електронні послуги, електронні засоби, інформаційне суспільство, інформаційно-комунікаційні технології, электронное управление, принципы, электронные услуги, электронные средства, информационное общество, информационно-коммуникационные технологии, e-governance, principles, e-services, electronic media, information society, information and communication technologies

Цитування

Марченко В. В. Щодо принципів електронного урядування в органах виконавчої влади / В. В. Марченко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. - С. 396-403.