Інститут похідного позову в Англії та Уельсі

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Чабан, Олена Анатоліївна
Чабан, О. А.
Чабан, Елена Анатольевна
Chaban, Olena A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У роботі досліджується інститут похідного позову в Англії та Уельсі з моменту виникнення цього виду позову в прецедентному праві до моменту закріплення процедури подання похідного позову Законом про Компанії 2006. Аналізуються активні та пасивні суб'єкти зазначеного позову, його визначення та процедура подання. Огляд судової практики дає змогу визначити момент виникнення досліджуваного виду позову в системі загального права та особливості здійснення права на захист інтересів компанії шляхом подання позову учасником (акціонером) компанії від імені компанії станом на сьогодні. Досліджене прецедентне рішення XIX століття - Foss v Harbottle (1843), яке відіграло значну роль не тільки у формуванні основних засад корпоративних відносин, а й у становленні інституту похідного позову в Англії та Уельсі. Це пояснюється тим, що одночасно з основними правилами функціонування корпоративних відносин між учасниками (акціонерами) компанії та посадовими особами компанії встановлювались і винятки. Зазначені винятки і стали підґрунтям для розвитку такого позову, як похідний. Наукову увагу зосереджено і на судовій практиці Англії та Уельсу, яка сформувалась у вирішенні спорів, що виникають із зазначеної сфери суспільних відносин протягом останніх років. Сучасна судова практика свідчить про комплексне застосування як нормативно-правових актів, так і правил, вироблених загальних правом, задля вирішення спорів між учасниками (акціонерами) компанії та її посадовими особами, іншими учасниками. Слід зазначити, що для подання похідного позову в Англії та Уельсі заявнику спочатку необхідно отримати згоду суду. Процедура отримання зазначеної згоди може відбуватись у два етапи, протягом яких суд досліджує різні моменти матеріального права, якими регулюються корпоративні відносини. Якщо норми закону не врегульовують те чи інше питання, аналізуються наявні прецедентні рішення. Яскравим прикладом цього є рішення у справі For England v Nick Sellman Holdings Ltd, Bromham Road Development Ltd. У роботі зроблено висновки та сформульовано напрям для подальшої наукової розвідки шляхом проведення дослідження правового регулювання похідного позову в Україні та Англії і Уельсі шляхом порівняльно-історичного методу.
The article is devoted to the analysis of the derivative claim in England and Wales. As the concept of the derivative claim was created in common law in the 19th century, the English ju-risdiction was chosen as the subject of the research in order to make proposals and implement the provisions of the English Law which are suitable to the civil law countries into the relevant aspect of the Law of Ukraine.In particular, in the research the attention was drawn to the provisions of the UK Act – Companies Act 2006, which regulates the relevant corporate relationship in England and Wales and the case law of England and Wales in order to establish the main principles and rules for starting the derivative claim.The jurisdiction of the Northern Ireland and Scotland is not forming part of this research due to the exclusive rules and procedures that apply there and which relevantly differ from the English and Welsh ones.According to the Companies Act 2006 in order to be allowed to start the derivative claim, the applicant shall follow two stage procedure stipulated by the mentioned Act and by the Civil Procedure Rules to get a consent of the Court. Thus, the attention is drawn to the subjects of the corporate relationship and to the analysis of the alleged breach, if any. If all criteria meet the requirements and of the procedural and substantive law, the claim is allowed.The precedent of Foss v Harbottle (1843) was scrutinized as a judge-made law by which the main rules of corporate operation were introduced, i.e. the rule of separate corporate legal capacity to sue in case of breach of companies rights and interests, the rule of the importance of the decision made by the majority, the rule by which it was implied that the court should not interfere into the internal business matters of the company unless the company expressly required the court to operate otherwise. The exceptions from the said rules were concurrently defined.Those exceptions were the forerunners of what we name nowadays as the grounds for the derivative claim.Moreover, the most recent case law of England and Wales is studied. The recent court practice witnesses that the complex of rules is still applied in the English Law. Notwithstand-ing that the Companies Act 2006 introduced express procedures for the derivative claims, the principles and approaches established by the common law are still deployed by the courts.The necessity and importance of the further comparative research of the derivative claim in England and Wales and Ukraine was also reasoned and defined.

Бібліографічний опис

Чабан О. А. Інститут похідного позову в Англії та Уельсі / О. А. Чабан // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 27 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2020. – C. 94-99.

Ключові слова

прецедент, загальне право, акціонер, учасник, посадова особа, директор, обмежена відповідальність, необмежена відповідальність, судовий захист, precedent, common law, shareholder, member, (Chief) Officer, Director, limited liability, unlimited liability, judicial protection, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Чабан О. А. Інститут похідного позову в Англії та Уельсі / О. А. Чабан // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 27 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2020. – C. 94-99.