Сутність і зміст правовиховної роботи в органах внутрішніх справ

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Моргунов, О. А.
Моргунов, А. А.
Morgounov, O. A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

З метою уточнення сутності та змісту правовиховної роботи в органах внутрішніх справ у статті з’ясовується соціальний зміст виховання. Правове виховання характеризується як процес формування правової свідомості особистості, встановлюється результат правового виховання працівників органів внутрішніх справ. Правове виховання працівників органів внутрішніх справ розглядається в ши- рокому й вузькому розумінні. Визначаються мета, цілі, завдання та зміст виховної роботи працівників органів внутрішніх справ, встановлюються її основні закономірності.

Бібліографічний опис

Моргунов О. А. Сутність і зміст правовиховної роботи в органах внутрішніх справ / О. А. Моргунов // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 491-497.

Ключові слова

правовиховна робота, органи внутрішніх справ, виховання, правове виховання, правосвідомість, працівники органів внутрішніх справ, правовоспитательная работа, органы внутренних дел, воспитание, правовое воспитание, правосознание, сотрудники органов внутренних дел, law-educational work, police, education, legal education, justice, law enforcement officers

Цитування

Моргунов О. А. Сутність і зміст правовиховної роботи в органах внутрішніх справ / О. А. Моргунов // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 491-497.