Уголовно-правовая доктрина в криминологическом контексте

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Накипов, Роман Асхатович
Накіпов, Роман Асхатович
Nakipov, Roman

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Накипов Р. А. Уголовно-правовая доктрина в криминологическом контексте / Р. А. Накипов // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), В. О. Туляков (заст. голов ред.), Є. Л. Стрельцов (заст. голов ред.), Д. О. Балобанова ; МОН України, НУ ОЮА, ПРЦ НАПрН України, Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. права». — Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - С. 306-309.

Ключові слова

уголовно-правовая доктрина, криминологическая наука, девиантное поведение, деликвентная форма поведения, правовая норма, кримінально-правова доктрина, кримінологічна наука, девіантна поведінка, деліквентна форма поведінки, правова норма, Criminal legal doctrine, criminological science, deviant behavior, delinquency form of behavior, legal norm

Цитування

Накипов Р. А. Уголовно-правовая доктрина в криминологическом контексте / Р. А. Накипов // Про злочини та покарання: еволюція кримінально-правової доктрини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 250-річчю трактату Чезаре Беккаріа (м. Одеса, 13 черв. 2014 р.) / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), В. О. Туляков (заст. голов ред.), Є. Л. Стрельцов (заст. голов ред.), Д. О. Балобанова ; МОН України, НУ ОЮА, ПРЦ НАПрН України, Одес. відділ. ГО «Всеукр. асоц. кримін. права». — Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - С. 306-309.