Теоретико-правові засади визначення порушень бюджетного законодавства

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Сідор, Михайло Іванович
Сидор, Михаил Иванович
Sidor, Mykhailo I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Сідор М. І. Теоретико-правові засади визначення порушень бюджетного законодавства / М. І. Сідор // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 59-61.

Ключові слова

порушення бюджетного законодавства, юридичні санкції, Бюджетний кодекс України, правопорушення, колективний суб’єкт, вина, учасники бюджетного процесу, суспільно шкідливі правопорушення, нарушения бюджетного законодательства, юридические санкции, Бюджетный кодекс Украины, правонарушения, коллективный субъект, вина, участники бюджетного процесса, общественно вредные правонарушения, violations of budget legislation, legal sanctions, Budget Code of Ukraine, offenses, collective subject, the blame, budget process participants, socially harmful offenses

Цитування

Сідор М. І. Теоретико-правові засади визначення порушень бюджетного законодавства / М. І. Сідор // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 59-61.